Whatsapp

Biorezonans

Biorezonans Nedir?

Evrende var olan her şeyin kendisine özgü bir titreşimi vardır. Hücrelerin, dokuların, organların kendilerine özgü frekansları vardır. Bütün bu titreşimlerin toplamı kişinin genel frekans spektrumunu belirlemektedir. İnsan organizmasının yaydığı farklı elektromanyetik frekanslar kişinin bireysel frekans alanını oluşturur. Hasta ve sağlıklı hücre, doku, organ ve bireylerin frekans yapıları birbirinden farklıdır. Hastanın kendi frekansları içerisinde saklanan yabancı frekanslar (virus, bakteri, parazit, mantar, ağır metal birikimleri, alerjenler vs..) normal frekans düzenimizi bozarlar. 
Biorezonans cihazı ile,
Frekans düzenini bozan elektromanyetik yabancı frekanslar belirlenir. Normal doku frekanslarından ayırılır ve cihaz bu frekansları tersine çevirip hastanın vücuduna geri gönderir. Böylelikle bu frekanslar nötrlenir.
İyileşme terapi frekansları ile gerçekleşir. Bedene ait fizyolojik frekanslar güçlendirilir. Bu şekilde biorezonans vücudun kendisini iyileştirme gücünü uyarır. Vücut bağışıklığımız ve savunma sistemimiz güçlenir. Hastaya ait patolojik frekanslar ters çevrilip silindikleri için bağışıklık sistemini bozan engeller kaldırılmış olur. Vücut sağlıklı bir biçimde çalışmaya başlar.
Araştırmacılar normal işleyen vücut sistemlerinin, organların yanı sıra alerjenlerin, virüslerin, bakterilerin, parazitlerin ve toksinlerin kendine özgü titreşimlerini analiz etmişlerdir. Eğer yanlış beslenme, stres, hareketsiz bir yaşam, kimyasal toksinler, ağır metaller, zirai ilaç artıkları, genetiği değiştirilmiş ürünler, jeopati, elektromanyetik kirlilik ya da negatif olumsuz duygular varsa, vücudun sağlıklı titreşimleri dengesiz ya da zayıf hale gelmektedir. Kendine ait sağlıklı titreşimleri olmayan bir vücut, çevresindeki virüslere, bakterilere, parazitlere, mantarlara ait olan titreşimlere, toksik kimyasal maddelere ya da ağır metallere vs. daha fazla direnemez. Bunlar vücutta sadece zehirli maddeler olarak değil, yaydıkları titreşimlerle enformasyon anlamında da stres yaratır. Vücuttaki kontrol süreçleri sağlıksız titreşimlerden etkilendiğinde, biyokimyasal ve metabolik bir bozulma ve fonksiyon bozukluğu ve bunu takiben de vücutta arazlar ve hastalıklar meydana gelmektedir. Biorezonans bu bozulmuş titreşimleri silme ya da en azından zayıflatarak organizmaya kendini yeniden onarma şansını vermektedir.


Kullanım alanları:
Biorezonans yöntemi şu an için alerji, ağrı, sigara ve diğer madde bağımlılıkları ve birçok kronik hastalıklar da dâhil olmak üzere yaklaşık 400 hastalıkta kullanılmaktadır. Hasta ve sağlıklı insanın frekans yapıları birbirinden farklıdır. Hastanın frekans örneğinde saklanan yabancı frekanslar (Alerjenler, virüsler, bakteriler, amalgam, mycosis v.s..) normal frekans düzenini bozarlar. Bu frekans düzenini bozan elektromanyetik frekanslar belirlenir ve cihaza transfer edilir. Elektrotlar vücudun belli yerlerine yerleştirilir. Cihazda hastalık yapan frekanslar ters çevrilir ve hastanın vücuduna geri verilir. İYİLEŞME terapi frekanslarıyla gerçekleşir. Biyolojik, fiziksel frekanslar güçlendirilir ve biorezonans terapisi vücudun kendi kendini iyileştirici gücünü bu şekilde uyarır , böylece kendi savunmamızı-bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Hastaya ait patolojik frekanslar biorezonans terapisiyle ters çevrilerek normalleştirildiği için bağışıklık sistemini bozan engeller kaldırılmış olur ve organizma sağlıklı çalışır duruma kavuşur. İyileşme sağlanmış olur.