Whatsapp

Ortomolekuler Tedavi

İlk kez 1968 yılında Nobel ödül sahibi Linus Pauling tarafından kullanılan ortomoleküler tıp tanımı , bireysel biyokimyaya dayalı dengesizlik ve eksiklikler sonucu oluşan problemleri , vitamin , mineral , aminoasitler , eser elementler gibi destek ürünleri kullanılarak düzeltme ve vücutta optimal sağlık hali oluşturma tedavisidir.
Ortomoleküler tıp yaklaşımı genellikle koruyucu amaçlı uygulamaları işaret etse de , oluşmuş hastalıkların tedavisi amacıyla da kullanılır. Günümüzde beslenme şartları , vücudumuzun ihtiyacı olan mineral ve vitaminler başta olmak üzere birçok destek ürün miktarını yeterince alamamamız sonucunu doğurmuştur. Ayrıca içeriği tükenmiş toprakta yetişen ürünlerden ihtiyacımız olan besin desteklerini alamayacağımızı da göz önünde bulundurmak gerekir.Ortomoleküler yaklaşım bu eksiklikleri göz önünde bulundurarak takviye edici yaklaşımın gerekliliğini savunur.
Ortomoleküler tıp beslenmeye önem verir. Hastalıkların büyük çoğunluğunun altında beslenme ile ilgili yanlış yaklaşımlar gelmektedir. Beslenme dengesi düzenlenirse bir çok hastalığın düzeltilmesinde önemli mesafe alınmış olur.
Ortomoleküler tıp yaklaşımında vücudumuzda doğal olarak bulunan maddeler incelenir ve bunların eksiklikleri , emilim ve sindirilmeye bağlı bozuklukları göz önünde bulundurulur. Bunlar düzeltilmeye çalışılır. Bu süreçlerin devam etmesi kronolojik yaşa göre beden yaşının artması yani yaşlanma sürecinin hızlanmasıve hastalıklara zemin hazırlanması anlamına gelir.
Ortomoleküler tıp yaklaşımı bireyi esas alır. Her canlı benzersizdir ve yaklaşımlar da kişiye özgü olmalıdır. Ortomoleküler tıp yaklaşımı aslında beslenme ile ilgili işleyişi düzenleyen ayurvedik yaklaşımın günümüz bilimsel tanı ve tedavi yöntemleri ile modernize olmuş halidir de denilebilir. Günümüzde ihtiyaç duyulan mineral , vitamin , besin türleri kan, idrar , besin entolorens ve besin allerji testleri gibi testlerle tesbit edilerek düzenlenir.
Ortomoleküler tıp ile tedavi edilmiş olan hastalıkların bazıları şunlardır:
• Depresyon, anksiyete ve şizofreni 
• Raynaud hastalığı, kalp problemleri ve aterosklerosis
• Sindirim bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu
• Crohn hastalığı, divertikülit, obezite ve endometriyozis
• Kronik yorgunluk sendromu
• Ağır metal zehirlenmesi ve radyasyon hastalığı
• Osteoartrit ve romatoid artrit
• Kısırlık ve diğer üreme bozuklukları
• Yüksek kan basıncı
• Astım ve diğer solunum problemleri
• Egzama ve diğer cilt bozuklukları
• Kandidiyazis 
• Kanser, AIDS ve diğer immün sistem problemleri
• Fetüsteki nöral tüp defektleri